Claudia Anzinger

Claudia Anzinger

Geschäftsführung, Strategie, Beratung
 
Markus Rasp

Markus Rasp

Geschäftsführung, Kreation, Strategie
 
 
Martina Jacoby

Martina Jacoby

Beratung, Projektmanagement
Olaf Zimmermann

Olaf Zimmermann

Creative Direction, Art
Sabine Düe

Sabine Düe

Reinzeichnung, Final Art
 
 
Stefanie Kuttig

Stefanie Kuttig

Senior Art Direction
 
 
 
Miriam Bröckel

Miriam Bröckel

Art Direction
Lukas Millinger

Lukas Millinger

Art Direction
Ivonne Fehn

Ivonne Fehn

Konzept und Text
 
 
Oscar

Oscar

 
 
Christiane Schulze-Zehetbauer

Christiane Schulze-Zehetbauer

Projektmanagement
 
 
Miriam Bloching

Miriam Bloching

Art Direction
 
 
Julia Scholbeck

Julia Scholbeck

Reinzeichnung, Final Art
Alexandra Bürger

Alexandra Bürger

Konzept und Text
Marion Blomeyer

Marion Blomeyer

Art Direction
Julia Decker

Julia Decker

Konzept und Text
 
 
Sönke Meyer-Jens

Sönke Meyer-Jens

Reinzeichnung, Final Art
Petra Metzker

Petra Metzker

Reinzeichnung, Final Art